Představujeme Vám personální a pracovní agenturu Cibella s.r.o.

Naše personální a pracovní agentura se zaměřuje na zprostředkování zaměstnání občanům z Evropské Unie a občanům ze třetích zemí formou dočasného přidělování našich trvalých zaměstnanců uživateli, tedy v případě zájmu i Vaší společnosti.

Vaší společnosti jsme připraveni dočasně přidělit jak kvalifikované zaměstnance, tak zaměstnance bez kvalifikace. Pokud Vaším požadavkem bude více než 20 kvalifikovaných zaměstnanců, nabízíme Vám, aby se Váš personální ředitel, případně jiný odpovědný pracovník, sám přesvědčil o kvalitách a profesní zdatnosti těchto zaměstnanců, a to formou pracovní cesty do Vietnamské socialistické republiky, konkrétně do hlavního města Hanoje. Na náklady agentury zajistíme prohlídku učňovského střediska a výrobního závodu v Hanoji, včetně tlumočnických služeb, s možností výběru konkrétních osob, kteří budou následně přiděleni k výkonu práce do Vaší společnosti.

Garantujeme, že všichni naši zaměstnanci, kteří budou do Vaší společnosti přiděleni absolvovali minimálně tříměsíční základní kurs češtiny a angličtiny. Pro překonání případných jazykových bariér jsme připraveni zajistit na náklady agentury po nástupu našich zaměstnanců do Vaší firmy na nezbytně nutnou dobu přítomnost tlumočníka přímo při výkonu práce.

Je samozřejmostí, že naše personální a pracovní agentura, jako zaměstnavatel, bude hradit za své zaměstnance, které Vám dočasně přidělí k výkonu práce, daň z příjmů, pojistné na sociální zabezpečení a přípěvek na státní politiku zaměstnanosti, pojistné na všeobecné zdravotní pojištění a pojištění odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání.

Rovněž tak garantujeme, že naši zaměstnanci kromě výjimečných případů lékařského ošetření či nemoci nezameškají bez důvodné omluvy směnu, což je možné zajistit i smluvně pod domluvenou sankcí, budou dodržovat pracovní dobu a pracovní kázeň. V případě nutnosti jejich lékařského ošetření či vyřizování dalších záležitostí při kterých lze předpokládat, že by z důvodu nedostatečné jazykové vybavenosti mohli mít určité problémy, jsme připraveni kdykoli tyto s nimi řešit.